Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi hata

Gerçek tarihi metinlerde ortaya çıktı!

TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’da tarihi bir hata bulundu.

TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’da tarihi bir hata bulundu. Dizide ve birçok yerde Ertuğrul’un babası Süleyman Şah olarak gösteriliyordu. Fakat bazı tarihi bilgiler bu durumun tersini söylüyor.

Bazı tarihi bilgilere göre Ertuğrul’un babası Gündüz Bey olarak geçiyor. Bu savı güçlendiren en büyük delil ise; Ertuğrul Gazi’nin büyük oğlunun isminin Gündüz olması. Bir diğer delil ise Osman Bey’in bastırttığı sikkeler.

Bu sikkelerde Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazar. Bu söz: Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman anlamına gelir. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan sikkeler Ertuğrul Gazi’nin babasının Gündüz Alp olduğu savını kanıtlar nitelikte.

Süleyman Şah mı?

Osmanlı döneminden bu yana bahsedilen çelişkili durum için 2 ayrı kaynak ele alınıyor. 1.’si: Osmanlı erken dönem kaynaklarından olan Ahmedî, Karamanî Mehmed Paşa, Enverî ve Ruhi’nin Ertuğrul Gazi’nin babasını Gök Alp’in oğlu Gündüz Alp olarak veriyor.

Aşıkpaşazade, Oruç Bey ve Neşri ise Ertuğrul’un babasını Kaya Alp’in oğlu Süleyman Şah olarak verir. Şükrullah, İdris-i Bitlisi, Kemalpaşazade, Lütfi Paşa, Hoca Sadeddin ve Gelibolulu Mustafa Ali’de bu iddiayı doğruluyor.

Boğulan kişi Kılıçaslan olabilir

Bazı tarihçilere göre Süleyman Şah, Fırat Nehrinde boğulduktan sonra yerine karısı Hayme Ana geçmiş ve Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt’e yerleşir. Fakat bazı tarihçilere göre aslında boğulan kişi I. Kılıçaslan’dır. Çünkü; Süleyman Şah’ ın oğlu olan I. Kılıçarslan savaş sırasında Habur Irmağından geçerken zırhlarının ağır gelmesi sonucu batarak boğulmuş.

Kaldı ki boğulan kişi Süleyman Şah dahi olsa onun Ertuğrul Gazi’nin babası olması kronolojik zamanlamada mümkün değil. Çünkü; 1181’lerde doğduğu söylenen Ertuğrul Gazi ile aralarında tam olarak 100 yıl bulunmakta. Yeni Akit’in haberine göre, bu durum bir baba-oğul ilişkisi mümkün kılmamakta. Dolayısıyla burada adı geçen Süleyman Şah’ın, Türkiye Selçuklularının kurucusu olması tarihsel verilere göre de uygun değil.

Ünlü tarihçi Halil İnalcık ise Ertuğrul Gazi’nin babasının Süleyman Şah değil Gündüz Alp olduğunu söyledi.

Kaynak: https://www.yenisafak.com/hayat/dirilis-ertugrul-dizisinde-tarihi-hata-3224255