AYNA

Köyün birinde, ne köylü, ne de köyün şıhı o güne kadar hiç ayna görmemişler. İlk defa gördüğü aynayı alıp bakan köylülerden biri, aynada gördüğü suratı ölen kardeşi zannedip, söylene söylene ağlamış:

– Vay benim zavallı gardaşım, vay benim zavallı gardaşım!..

Sonra da aynayı koynuna alıp uyumuş. Koynunda ayna ile yatan adamı görünce şüphelenen karısı, kocasını uyandırmadan aynaya alıp bakınca, aynada bir kadın yüzü görmüş. Kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını sanan kadın, ellerini dizlerine vurarak ve heyecanla söylenerek ağlamaya başlamış:

– Herifim, beni bir karıyla aldatır!.. Herifim, beni bir karıyla aldatır!..

Zavallı kadın köyün şıhına gitmiş ve aynayı göstererek kocasını şikâyet etmiş:

– Şıh efendi, benim herif beni bir karıyla aldatır!..

Şıh aynayı alıp yüzüe tutmuş ve demiş ki:

– Bacım, bu bir karıdan ziyade gavata benzir!..